Nexto Co., Ltd.
Design & Development Website

Our Portfolio.

ผลงานต่างๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทของเรา ทั้งเว็ปไซต์ แบรนดิ้ง และอื่นๆ

Our Service

บริษัท เน็กซ์ทู จำกัด ให้บริการทางด้านต่างๆ ดังนี้

Web Design

เป็นบริการหลักๆในการ จัดตั้งเว็บไชต์ เพื่อที่จะให้บริการด้านการออกแบบเว็บไชต์โดยมุ่งเน้นที่ความทันสมัยของเว็บไชต์ในยุคปัจจุบัน โดยท่านไม่ต้องกังวลหากมีเราช่วยดูแลในส่วนนี้ เว็บของท่านจะทันสมัยและดูสวยงามเสมอ

Web Application

บริการรับทํา Web-Application ที่เป็นตัวจัดการข้อมูลต่างๆหรือสามารถนำมาทำให้คล้ายกับโปรแกรมที่ทำงานบน window ที่จัดเก็บข้อมูลหรือการประมวลผลที่ต้องใช้แบบออนไลน์ หรือเข้าถึงได้ทุกเวลานั้นเอง

Web Development

บริการรับทํา Website ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์ ( Web Design) ตามต้องการ ไปจนถึง Website ของท่าน Online บน internet ให้พร้อมใช้งาน ท่านสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เนื้อหา ใน Website ของท่านได้เองในอนาคต

Graphic Design

บริการรับทำ Graphic Design ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น Branding, Coorperate Identity, Mascot และอื่นๆ อีกมากมายตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาได้หากท่านไม่สามารถอธิบายรูปแบบของสิ่งที่ต้องการ

Network & Camera

บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คทั้ง Hardware และ Software รวมถึงกล้องวงจรปิดทุกชนิดโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในสายงานนี้ การันตีด้วยผลงานต่างๆ จากใน Portforio ให้ได้เลือกชมกันก่อน

Photography

บริการรับถ่ายรูปทุกชนิด เช่น งานรับปริญญา ภาพพรีเวดดิ้ง งานแต่งงาน งานบวช หรือเหตุการณ์ประทับใจทุกชนิด รวมถึงบริการรับถ่ายรูปสินค้า

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img